CSR Campaign

JAS ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

คุณปวีณ ชัยปราการ ผู้อำนวยการภาค บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน  เข้ามอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เขตธนบุรี  นำโดย คุณนาถชนก คัมภีร์นาถ ผู้จัดการเขต  คุณธวัชชัย ธรรมสิทธิ์ คุณจักรพงษ์ เจริญวัย

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดสุขใจ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

คุณสุรัตน์ ลิ้มจำรูญรัตน์ ผู้จัดการเขต  พร้อมพนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  เข้ามอบเครื่องจ่ายเจล

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาบกาบแก้ว) จ.สมุทรปราการ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ  นำโดย คุณปวีณ ชัยปราการ  ผู้อำนวยการภาค และคุณพิงค์ ทองสวัส

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จ.ปราจีนบุรี

คุณฤทธิรงค์  นิยมกิจ ผู้จัดการเขต และคุณสมโภช ภูมิทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการจังหวัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำโดย ผู้จัดการเขต  คุณฤทธิรงค์  นิยมกิจ และคุณสุเทพ ทิสมบูรณ์  ผู้จัดการจังหวัด

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

คุณวิกรณ์  ประสิทธิ์วิไล ผู้จัดการเขต คุณแคทริยา  จันทะโพธิ์  ผู้จัดการจังหวัด  พร้อมพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านเขาช่องลม จ.ระยอง

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง  นำโดย ผู้จัดการเขต  คุณกฤษณะ ศรประสิทธิ์ และคุณอริยา  ละมุล ผู้จัดการจังหวัด

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง

คุณกฤษณะ ศรประสิทธิ์  ผู้จัดการเขต คุณวิสิทธิ์  อยู่สบาย ผู้จัดการจังหวัด  พร้อมพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านป่ายาง จ.พังงา

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดพังงา  นำโดยคุณสุกหรี  บุญชู ผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องจ่าย

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านหนองสระ จ.พะเยา

คุณยุทธภูมิ อินทยศ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดพะเยา นำทีมพนักงาน เข้ามอบ/p>

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านเสาเล้า จ.หนองบัวลำภู

คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คุณวิสา ติณเวส  ผู้จัดการจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมพนักงาน

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านภูเพ็ก จ.สกลนคร

คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์  ผู้จัดการจังหวัดสกลนคร พร้อมพนักงาน

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน อ.เมือง จ.นครพนม

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครพนม  เข้ามอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ จ.บึงกาฬ

คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ  ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเเฉียงเหนือตอนบน พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ  ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเเฉียงเหนือตอนบน พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่

คุณนิตยา สุราวรรณ์  ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดกระบี่  นำทีมพนักงาน มอบอุปกรณ์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

คุณธนาโชติ เอกเกิด ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดลำพูน นำทีมพนักงาน เข้ามอบอุปกรณ์เครื่อง

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง จ.สงขลา

คุณศรัณย์ บุญช่วย  ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสงขลา พร้อมพนักงาน ได้เข้ามอบอุปกรณ์เครื่อง

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านต้นไทร จ.พัทลุง

คุณกานต์สินี ธรรมพิพัฒน์ ผู้จัดการจังหวัด  บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ3BB จังหวัดพัทลุง  พร้อมทีมงาน เข้ามอบเครื่องจ่าย

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) จังหวัดเชียงราย

คุณวรวุทธ์ ร้านชิตวงศ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดเชียงราย นำทีมพนักงาน เข้ามอบอุปกรณ์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จ.นครปฐม

คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้อำนวยการภาคตะวันตก คุณกิตติศักดิ์  ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านลำพยา จ.นครปฐม

คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้อำนวยการภาคตะวันตก คุณกิตติศักดิ์  ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านไทรโยง จ.บุรีรัมย์

คุณจิรโรจน์ ครองสวัสดิ์กุล ผู้จัดการจังหวัด  บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงาน นำทีมงานเข้ามอบอุปกรณ์เครื่องจ่ายเจล

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) จ.ลำปาง

คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต คุณรจิตร ภิงคารวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัด  บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านบางหลง จ.ชุมพร

คุณพรพนา  ผลเกษร  ผู้จัดการจังหวัด  บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดชุมพร และพนักงาน นำทีมงานเข้ามอบอุปกรณ์เครื่องจ่ายเจล

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ และ โรงเรียนบ้านสระประทีป จ.นครราชสีมา

คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นครราชสีมา 1

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านสุชน จ.สุราษฏร์ธานี

คุณปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสุราษร์ธานี  นำพนักงานร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านปาโจ จังหวัดยะลา

คุณอุษณีย์  สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดยะลา  นำทีมพนักงาน เข้ามอบอุปกรณเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านนาเกตุ จ.ปัตตานี

คุณกฤตชญา  สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัด  บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงาน  ทำกิจกรรมข้ามอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) จ.เพชรบุรี

คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้อำนวยการภาคตะวันตก พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ราชบุรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจองไวัสโควิด 19 JAS และ 3BB ยังคงให้ความสำคัญ และใส่ใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียน บริษัทจึงจัดโครงการกิจกรรม ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง จ.สตูล

คุณณรงค์ฤทธิ์ วิทยปรีชากุล  คณะกรรมที่ปรึกษา  คุณศรัณย์ บุญช่วย  ผู้จัดการเขต พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสตูล

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมถ์ จ.สมุทรสาคร

JAS และ 3BB ใส่ใจสุขภาพเด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน จึงจัดโครงการกิจกรรม ลดเสี่ยง เลี่ยงจับ

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านฟ่อน จ. เชียงใหม่

คุณบุญเทิด  บุญสุวรรณ์ ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมพนักงาน เข้ามอบอุปกรณเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม จ.ยโสธร

บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดยโสธร  มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮอล์  ในโครงการ

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนบ้านทับเมย จ.อำนาจเจริญ

คุณจัตุพล  สอนสะอาด ผู้จัดการจังหวัด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ โรงเรียนวัดท่าเสริม จ. นครศรีธรรมราช

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ หัวใจไม่ว้าวุ่นอีกต่อไป เพราะ JAS และ 3BB ใส่ใจสุขภาพเด็กนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน จึงได้จัดโครงการ ลดเสี่ยงเลี่ยงจับขึ้น