CSR Campaign

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ทั้งนโยบายและเป้าหมายที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานมีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง

กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3BB พัทลุง ช่วยกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ ลงถุงยังชีพเพื่อเข้าพื้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ

Jasmine Group จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อุโบสถและพระมหาเจดีย์ ณ วชิรธรรมาวาส

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยทีมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ หรือ JAS Join hand

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม "JAS Join hand" "JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ"

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรมบริจาคปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม เดินทางไปมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2559

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วมกิจกรรม "Nongkradwattana Open House 2016" ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วมกิจกรรม "Nongkradwattana Open House 2016" ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

JAS ร่วมงาน NBTC EXPO THAILAND 2015

JAS ร่วมงาน NBTC EXPO THAILAND 2015 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัสมิน ร่วมใจปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรมโครงการ “จัสมิน ร่วมใจปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมปลูกป่า

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ตึกจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2558

วันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรมบริจาคปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ