ผู้บริหาร 3BB ร่วมกับคณะของ ประธานมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมรับเสด็จ


นายปวีณ ชัยปราการ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนายสุรศักดิ์ กิจคณะ ผู้จัดการเขต Cluster จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะของ ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา และบริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ได้บริจาคอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 9 ประกอบด้วยห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์จำนวน 6 ห้อง และอาคารห้องสุขาครู นักเรียน จำนวน 10 ห้อง ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน รวมงบประมาณ 3,002,800 บาท และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ wifi มูลค่ารวม 217,865 บาท โดยยกเว้นค่าบริการรายปี 15,151.20 บาท ตลอดอายุการใช้งาน

ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก 3,998,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,800 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม คณะของมูลนิธิฯและ3BB ได้เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับเสด็จอีกด้วย