JAS ร่วมใจปลูกป่า คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี


ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม  “JAS JOIN HANDS TO PLANT TREES 2019” หรือ JAS ร่วมใจปลูกป่า คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากส่วนกลางและต่างจังหวัดในกลุ่มบริษัทกว่า 100 คน

โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรกรมป่าไม้ แนะนำถึงวิธีการปลูก รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพผืนป่าให้คงความสมบูรณ์ พร้อมสาธิตวิธีการปลูก เพื่อให้กล้าไม้ยังคงยืนต้นและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไป โดยต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกในครั้งนี้ ได้แก่ ต้นพยอม ต้นตะเคียนทอง และต้นประดู่ จำนวนกว่า 1,000 ต้น เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่า และทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้ให้ผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้สามารถลงทะเบียน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ สามารถ Upload รูปของตัวเอง เพื่อรับเกียรติบัตร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยสามารถ Upload รูปได้ที่ https://plant.forest.go.th