กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า จัดสร้างศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ)


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำหัก (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ)  ณ วัดหนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีคุณสายใจ คีตสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  และคุณสิทธา สุวิรัชวิทยกิจ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล  ผู้จัดการเขต  และคณะผู้บริหารเข้าร่วม   ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อร่วมสร้างศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ) จำนวน 100,000 บาท  โดยมีคุณชลิต มานิตยกุล อดีตเอกราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอินเดีย ประธานกรรมการจัดงาน และคุณนพดล พลเสน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ รับมอบ