กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม


กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นำทีมโดยคุณอุดม หตะเสน ผู้จัดการจังหวัดนครพนม และทีมผู้จัดการจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม คุณชลธิชา ปองดี 
จังหวัดสกลนคร คุณสุนันท์ ราชมณเทียร
จังหวัดมุกดาหาร คุณธนพัต ราชิวงศ์
จังหวัดกาฬสินธ์ คุณสาธิต ภารสงัด
จังหวัดขอนแก่น คุณสุวิทย์ ขาวปั้น
จังหวัดร้อยเอ็ด คุณประภูศักดิ์ ปราชญ์กุลวงศ์
รวมทั้งพนักงาน เข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 460 ถุง เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยมาเป็นระยะเวลานานร่วม 2 เดือน

ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มอบเงินสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 3,000 บาท

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวนเงิน 3,000 บาท

กองพันทหาร นพค.22 จำนวนเงิน 2,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบ่อ จำนวนเงิน 2,000 บาท

จิตอาสา บ้านท่าบ่อ จำนวนเงิน 2,000 บาท