กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.ระโนด จังหวัดสงขลา


กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ อัมพรพงศ์ ผู้จัดการจังหวัด และทีมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมทั้งหน่วยงานราชการ เข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุยังชีพจำนวน 300 ถุง มอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่บ้านโคกแห้ว หมู่ที่ 3 อำเภอกระแสสินธ์ุ และที่บ้านหัวถิน อ.ระโนด รวมทั้งโรงเรียนบ้านขี้นาก ต.บ้านใหม่ อำเภอระโนด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว