กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วน คุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 150 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น โดยในวันนี้ เข้ามอบถุงยังชีพ ให้กับชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนเจ๊ะดี ต.ดอนรัก อ.หนองจิก
ชุมชนคลองขุด ต.ดอนรัก อ.หนองจิก
โดยมีผู้นำชุมชน นำโดย คุณสวัสดิรักษ์ โรจนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก และสมาชิก อบต. ดอนรัก นำทีมเข้าพื้นที่ประสบภั