กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโมโน, มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 คลอง 11 จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พิชนี โพธารามิก, คุณพิชญ์ โพธารามิก, คุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ และคณะผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองบริษัท รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยมียอดเงินกฐินในโครงการนี้ รวมทั้งสิ้น 7,014,705 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าบาท)