3BB ร่วมกับหจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดปัตตานี


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ หจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร จัดกิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านกือยา  อ. เมืองปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"  ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน

ด้าน ผอ.สุณา อิสสาหาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือและฟื้นฟู โดยโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียน อีกทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูในครั้งนี้. ที่ผ่านมาโรงเรียนประสบกับน้ำท่วมและขังเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เงินที่ทางบริษัทมามอบให้ในวันนี้ จะนำไปปรับปรุง อาคารเรียน ห้องน้ำ และจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนต่อไป