บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2560


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะกว่า 500  คน พร้อมกันนี้ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มจัสมินฯ เช่น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB บริษัท อคิวเมนต์ จำกัด และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด รวมทั้งเปิด 3BB WiFi ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดลองใช้บริการฟรีอีกด้วย