กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณพงศกร ยุกตะเวทย์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน คุณกำพล ลิ่มสถิตคงวิศาล ผู้จัดการเขต คุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนการตลาดและงานขาย คุณพันแก้ว รัตนพงศ์เสน ผู้จัดการบริการลูกค้า และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสุราษฏร์ธานี” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุกภัย 3 ชุมชน ของ ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ได้แก่
ชุมชนบ้านทับตอยูง หมู่ที่ 6
ชุมชนบ้านยอมนางบอดเหนือ หมู่ที่ 12
ชุมชนบ้านยอมนางบอดใต้ หมู่ 12
โดยมีผู้นำของชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสระ นายสำเริง ทองศรี นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกพิสุทธิ์ มลฑานุช ผบ.นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. และผู้บริหารโรงเรียนธีรศรมสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมแจกถุงยังชีพ และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ผู้ประสบภัย