กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ถุง ให้กับผู้ประสบภัยบ้านบางบูชา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นำของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คุณสุทธิชัย ชื่นชม ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ
ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถานี คุณวิรัตน์ นิ่มวิจิตร ในการเข้าร่วมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนดังกล่าวอีกด้วย