กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 180 ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนบ้านย่านแดง ม.7 และชุมชนบ้านไทรหัวม้า หมู่ที่ 2 โดยมีแกนนำของชุมชน คุณอำพล พรหมแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อ.ชะอวด และคุณกมลรัตน์ คล้ายตะพง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกร็ง อ.ชะอวด นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ