กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และกลุ่มพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ถุงให้กับผู้ประสบภัยบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองหนอน ผู้ใหญ่อุดมพร โอเรือง คุณสุขสวัสดิ์ หยูสี สมาชิก อบต.ท่าเรือ และผู้นำชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้ารับถุงยังชีพ