JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ หรือ JAS Join hand


สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม "JAS Join hand" "JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ" ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานในเครือกว่า 100 คนร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บรรยายถึงความเป็นมาของอุทยานฯ และวิธีการปลูกต้นโกงกาง รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพผืนป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์

หลังจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นโกงกาง เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าชายเลน รวมถึงรักษาการชะล้างของหน้าดิน ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ณ บริเวณสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ภายในพื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี