บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2559


กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกว่า 1,900 คน พร้อมกันนี้ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ของบริษัทในกลุ่มจัสมินฯ เช่น บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อคิวเมนต์ จำกัด บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด พร้อมแจกของที่ระลึก รวมทั้ง 3BB WiFi ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทดลองใช้บริการฟรีอีกด้วย