กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วมกิจกรรม "Nongkradwattana Open House 2016" ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา


กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วมกิจกรรม "Nongkradwattana Open House 2016" ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ผอ.ดวงจิต สนิทกลาง และผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมาและผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา คุณชาติตระการ ยอดสง่า เป็นประธาน และมีคุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย