JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา


JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรม การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน ทุนอุปกรณ์กีฬา พร้อมเงินรางวัลกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันวิ่งกระสอบ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยคุณถนอม ขวัญดี Senior Manager Regional Operation Group จังหวัดยะลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนนี้ ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ทางด้าน รักษาการ ผอ. ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูเมธาวี ปังหลีเสิน กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ ในการจัดกิจกรรมดีๆ ทั้งยังมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนอุปกรณ์กีฬา และของแจกต่างๆ มากมาย เด็กนักเรียนรู็สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นพิเศษ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไ้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้ในโอกาสข้างหน้าต่อไป