JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับโครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน ทุนอุปกรณ์กีฬา พร้อมเงินรางวัลกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันวิ่งกระสอบ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยคุณปาริสา มะอาเซ็ง ผู้จัดการจังหวัดนราธิวาส นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดพระพุทธ อีกทั้งโรงเรียนนี้ ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ทางด้าน ผอ.พรเทพ เศียรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ ในการจัดกิจกรรมดีๆ ทั้งยังมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนอุปกรณ์กีฬา และของแจกต่างๆ มากมาย เด็กนักเรียนรู็สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นพิเศษ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไ้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้ในโอกาสข้างหน้าต่อไป