JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก


JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครนายก เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ของนักเรียน ในโอกาสนี้ คุณกมลพรพรรณ ทองใบ ผู้จัดการจังหวัดสระแก้ว และผู้จัดการจังหวัดนครนายก คุณรจนา พรมมาลัย และพนักงาน รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมบริษัทจัสมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูเข้าร่วม ในโอกาสนี้ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย
ด้าน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูปรารถนา เข็มทอง กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ ในการจัดกิจกรรมของบริษัท ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนาน และหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า