JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแค จ.สุโขทัย


JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแค อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสุโขทัย เข้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ของนักเรียน ในโอกาสนี้ คุณนิธิชัย พุ่มธนวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม คุณเอกรัตน์ ควรศิริ Office of CEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเข้าร่วม
ด้าน ผอ.ธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ ผู้อำนวขการโรงเรียนบ้านโป่งแค กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ ในการจัดกิจกรรมของบริษัท ให้กับเด็กๆ ซึ่งสามบีบี ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาทำกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัทต่อไปในอนาคต
คุณนิธิชัย พุ่มธนวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สำหรับตัวเด็ก และบุคลากรในโรงเรียน ที่จะได้เปิดโลกความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน