JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนปาเระ จ.ปัตตานี


โรงเรียนบ้านปาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ กับกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย นำทีมโดยคุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณพันทิวา เอมสุวรรณ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ Customer Installation & Maintenance และคุณถนอม ขวัญดี Planning/ Engineering for Implementation บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้ามอบทุนการศึกษา เสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วม ในโอกาสนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่ ตชด. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ผอ.อัษฎาวุธ สุวัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่าโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ไกลจากตัวเมือง แต่โอกาสทางการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ยังน้อย ซึ่งการเข้ามาทำกิจกรรมของสามบีบีในครั้งนี้ เป็นการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ได้มีความรู้ใหม่ๆ ที่กว้างยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้ มีทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนการประกวดเขียนเรียงความ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและความสุขในวันนี้ ทางโรงเรียนต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ทั้งนี้ คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต บริหารงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม เช่นการมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางด้านการกีฬา ทั้งยังสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเด็กๆ ได้มีอนาคตที่สดใส รับสิ่งใหม่ๆ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ หวังว่า เด็กๆ จะได้รับความสุข สนุกสนาน กันอย่างเต็มที่จากกิจกรรมที่สร้างสรรค์และจัดให้ในวันนี้