JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง จ.อำนาจเจริญ


คุณปิลันธนา กิ่งวัฒนานันท์ ผู้จัดการจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งคณะผู้บริหารพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู ให้กับโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อ.เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คุณปิลันธนา กิ่งวัฒนานันท์ กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เกิดขึ้นมาตอบแทนสังคมและเพื่อมอบความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรเงินสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งทุนการประกวดเขียนเรียงความ ทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

ด้าน ผอ.จันทร์เพ็ญ อรพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ ด้วยการเข้ามามอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีความสุข รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่สามบีบีมอบให้ ทำให้การเรียนของเด็กๆ ดีขึ้น เด็กๆ ได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และครูก็ได้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานอีกด้วย