JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านพารา จ.ภูเก็ต


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ ประกวดการเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู" และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วม มีผู้บริหารของสามบีบี นำทีมโดย
คุณศุภนิจ ลิ่วเรืองสุวรรณ
คุณเพ็ญลักษณ์ ลีนะนิธิกุล
คุณลฎาภา ศรีอักษร
และพนักงานเข้าร่วม

ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิชัย สุริพล กล่าวว่า การที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามาทำกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีของบริษัทฯและโรงเรียน เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนาน ทำให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การกล้าแสดงออก ให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต

ด้าน คุณศุภนิจ ลิ่วเรืองสุวรรณ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีทีมที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมเช่นนี้ทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องการกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และในเวลาอันใกล้นี้ บริษัทฯ จะมามอบอินเทอร์เน็ตจากโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านพาราอีกด้วย