JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแห้ว จ.ขอนแก่น


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านแห้ว อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ ประกวดการเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู" และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โดยมีผู็ก่อตั้งโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วม มีผู้บริหารของสามบีบี นำทีมโดย
ผู้จัดการเขต คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี
คุณสุพจน์ สรวลเส ผู้จัดการส่วน
คุณบุณยศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วน
คุณสถิตย์ ฤทธิยงค์ ผู้จัดการ
คุณชานนท์ ประภาษี รองผู้จัดการ
และพนักงานเข้าร่วม

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คุณเอนก อุบลสอาด กล่าวว่า การที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามาทำกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีของบริษัทฯและโรงเรียน ซึ่งได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยในครั้งนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานเป็นสองเท่า ทำให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การกล้าแสดงออก ให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต

ผู้จัดการเขต คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีทีมที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมเช่นนี้ทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องการกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หวังว่า กิจกรรมต่างๆ ที่นำมาในวันนี้ จะเป็นของขวัญต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ
ในวันนี้มีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมและเตะฟุตบอลกับเด็กๆ รวมทั้งทีมเยาวชนของหมู่บ้าน บ้านแห้ว ร่วมเตะฟุตบอลด้วย เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์อันดี ระหว่าง โรงเรียนและบริษัท โดยผลปรากฏว่า ทีมสามบีบีชนะ 5-4