JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา จ.ขอนแก่น


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ ประกวดการเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู" และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โดยมีผู็ก่อตั้งโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.พีรศักดิ์ หม่อนกันทา กล่าวว่า โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชาแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โอกาสที่จะยุบโรงเรียนมีความเป็นไปได้สูงมาก การที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามาทำกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งมอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน จะทำให้เด็กๆ ที่นี่เกิดการพัฒนา ทางด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะในครั้งนี้ ทำให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบีมอบให้ ช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป

ผู้จัดการเขต คุณสุรชาติ ป้อมแสนศรี กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีทีมที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมเช่นนี้ทั่วประเทศ ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆ รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องการกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หวังว่า กิจกรรมต่างๆ ที่นำมาในวันนี้ จะเป็นของขวัญต้อนรับวันเด็กที่จะมาถึง ในโอกาสนี้มีผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมและเตะฟุตซอลกับเด็กๆ เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์อันดี ระหว่าง โรงเรียนและบริษัทอีกด้วย