JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านวังหมื่น จ.หนองบัวลำภู


กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านวังหมื่น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ ประกวดเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู" และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.อัมพร พลท้าว กล่าวว่า โรงเรียนบ้านวังหมื่นเป็นโรเงรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งโรงเรียน 44 คน เด็กๆ ที่นี่ยังคงขาดหลายๆ อย่างๆ ทั้งการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ และโอกาสที่ดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต การที่ทางกลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้ามาทำกิจกรรมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะในครั้งนี้ ทำให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบีมอบให้ ช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถให้ทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป

ผู้จัดการเขต คุณนรินทร รัตนเมืองเพรียว กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีทีมที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมเช่นนี้ทั่วประเทศ ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆ รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องการกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หวังว่า กิจกรรมต่างๆ ที่นำมาในวันนี้ จะเป็นของขวัญต้อนรับวันเด็กที่จะมาถึง