JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านน้ำลาด จ.สุโขทัย


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" โดยมีคุณนิธิชัย พุ่มธนะวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดสุโขทัย นำทีมพนักงาน ทั้งนี้ กิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรเงินทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จาก JAS และ 3 ทุนจาก JTS และทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
ด้าน ผอ.สุทัศน์ หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง และความเจริญ ด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ตั้งแต่สามบีบีมอบอินเทอร์เน็ตให้ ทำให้เด็กๆ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถไปประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล ส่งผลให้โรงเรียนได้ชื่อเสียงและเด็กๆ ก็มีผลงานเพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย