JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จ.ตาก


คุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก รวมทั้งคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ให้กับโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก
โอกาสนี้ คุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เกิดขึ้นมาตอบแทนสังคมและเพื่อมอบความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรเงินสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งทุนการประกวดเขียนเรียงความ ทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ ด้วยการเข้ามามอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีความสุข รวมทั้งยังอินเทอร์เน็ตที่สามบีบีมอบให้ ทำให้การเรียนของเด็กๆ ดีขึ้น เด็กๆ ได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และครูก็ได้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานอีกด้วย