JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม จ.แม่ฮ่องสอน


บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดย สามบีบี จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยคุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต พาทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีคุณธนาโชติ เอกเกิด ผู้จัดการจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุกิจ โลกเลื่อง ผู้จัดการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วม

ด้าน ผอ.สมศักดิ์ วนากมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม กล่าวว่า โรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและความสุขในวันนี้ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่มามอบให้ เพื่อติดตั้งให้ใช้งาน ส่งผลต่อการทำงานของครู และนักเรียน อย่างมาก เช่น การประสานงานกับต้นสังกัดได้รวดเร็วมากขึ้น เด็กๆ มีความรู้ที่กว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต กล่าว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม เช่นการมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางด้านการกีฬา ทั้งยังสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเด็กๆ ได้มีอนาคตที่สดใส