JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ จ.เชียงใหม่


คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณธนาโชติ เอกเกิด ผู้จัดการจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานสามบีบีเชียงใหม่ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วม

ด้าน คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ทุกๆ เดือน เพื่อมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม เช่นการมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางด้านการกีฬา ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง และให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้นอีกด้วย

ด้าน ผอ.บุญมี ศรีพิชยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ กล่าวว่า โรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบด้วยการให้โอกาสที่ดีมากๆ กับเด็กๆ ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและความสุขในวันนี้ อีกทั้งยังติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากร และการเรียนของนักเรียนอย่างมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น การติดต่อประสานงานของครูกับต้นสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว