JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนากลาง จ.ลำพูน


กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียความ หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู”

โดยครั้งนี้มี คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต คุณธนาโชติ เอกเกิด ผู้จัดการจังหวัดเชียงใหม่ คุณบุญเทิด บุญสุวรรณ์ ผู้จัดการจังหวัดลำพูน และพนักงานเข้าร่วม ด้านผู้จัดการเขต กล่าวว่า บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ทุกๆ เดือน เพื่อมอบความรู้ ความสนุกสนานให้กับนักเรียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ให้นักเรียน รวมทั้งโรงเรียน และชุมชนรอบรั้วโรงเรียนได้มีส่วนร่วม ส่วนกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ทางบริษัทฯ ก็จัดสรรเงินทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน รวมทั้งทุนการประกวดเขียนเรียงความ และทุนสนับสนุนอาหารกลางวันมาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

ด้าน ผอ.ชนะชัย เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง อ.ลี้ จ.ลำพูน กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีรอยยิ้มและความสุขในวันนี้