JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมป์) จ.ปราจีนบุรี


คุณธนากร สิริพิเชียร ผู้จัดการเขต คุณสุเทพ ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมป์) กับกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตบอลของเด็กนักเรียน ทางด้าน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูนภดล เลิศวิทยานุศิษฏ์ กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ทางโรงเรียนต้องขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สำหรับกิจกรรม และทุนการศึกษา อาหารกลางวัน สำหรับเด็กๆ ในวันนี้

นอกจากการมอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และกิจกรรมการแข่งฟุตบอลแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้มีการกิจกรรม โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความเพื่อขอรับทุนการศึกษา หัวข้อ “ "อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู”

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสุพิชญา แม้นชล ชั้น ป.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนัฐนรี เชิงพนม ชั้น ป.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุดจิตต์ ชั้น ป.6