JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว


โรงเรียนบ้านหนองแอก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จุดหมายของการเดินทางจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตบอลของเด็กนักเรียน

โดยมี คุณธนากร สิริพิเชียร ผู้จัดการเขต คุณวันชัย แสนอ่อน ผู้จัดการจังหวัดสระแก้ว และพนักงานจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม ทางด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.นรารักษ์ ประดุจพรม กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก เด็กๆ ต่างมีความสุข และตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มามอบให้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ที่เลือกโรงเรียนแห่งนี้ให้กับเด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ และสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนต้องขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สำหรับกิจกรรม และทุนการศึกษา อาหารกลางวัน ในครั้งนี้

นอกจากการมอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และกิจกรรมการแข่งฟุตบอลแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้มีการกิจกรรม โดยให้นักเรียนเขียนเรียงความเพื่อขอรับทุนการศึกษา หัวข้อ “ "อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ซึ่งมีผู้ได้รับทุน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงฉันทพิชญา โพยนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุธิดา เพ็งสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกันยารัตน์ เฉิดฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6