นักกีฬายอดเยียม ในโครงการ Jas Youth Cup ได้แก่ เด็กชายดวงเด่น บุระศรี


สำหรับรางวัลรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่ เด็กชายดวงเด่น บุระศรี นักกีฬาจากโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ที่ครองใจผู้ชมและเพื่อนร่วมทีมได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม โดยได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนีบัตร