3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน” หรือ “3BB Building a Future for Youth” ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ เช่น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหารของสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ผอ.มณฑา ทรัพย์ประชา รวมทั้งคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยการนำของผู้บริหารจากสามบีบีจังหวัดสุโขทัย คุณวิชัย ไชยมงคล ผู้จัดการเขต Cluster คุณสมชาย พรวัฒนเวทย์ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพย์สิน และพนักงาน นำทีมเข้ามอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาจำนวน 10 ทุน เงินสนับสนุนสวัสดิภาพทางการศึกษา เงินสนับสนุนทางด้านการกีฬารวมทั้งการแนะแนววิชาชีพ และรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ อีกด้วย