บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายกิจกรรม JAS CSR for Children


บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการการช่วยเหลือ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ JAS CSR for Children บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ เป็นมูลนิธิขนาดเล็ก และยังมีความต้องการการช่วยเหลือค่อนข้างมาก มีจำนวนนักเรียนในการดูแล 40 คน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และมอบลูกฟุตบอลและชุดกีฬา และอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ได้รับประทาน พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ มอบความสนุกสนานให้กับเด็กๆ อีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของ JAS CSR ได้ที่ www.facebook.com/jascsr ได้ตลอดโครงการนะคะ