โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) อ.มะขาม จ.จันทบุรี


โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) อ.มะขาม จ.จันทบุรี กับกิจกรรมในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย หนึ่งโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าหาข้อมูลวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม โดยสอดแทรกความสนุกสนาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยให้นักเรียนมานำเสนอ รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.มนรัตน์ เวชโชติ และคณะครูให้การต้อนรับ
โดยมีคุณวิสิทธิ์ อยู่สบาย ผู้จัดการจังหวัดบมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จังหวัดจันทบุรี นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรม พร้อมกับกล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนด้วย