โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนปลายนาวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต คุณรจิตร ภิงคารวัฒน์ ผู้จัดการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดลำปาง นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนปลายนาวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.นพรัตน์ ตรัสสุภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าและคณะคุณครูให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต