โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านไสถั่ว อ.เมือง จ.พัทลุง


กิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านไสถั่ว อ.เมือง จ.พัทลุง โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้จัดการส่วนงานบริการลูกค้า คุณจิรภัทร ปล้องแก้ว และทีมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลท่าแค คุณเศรษฐา เพชรสง และคณะ รวมทั้ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา กำนันตำบลท่าแค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และ 9 เข้าร่วม
ทางด้าน ผอ.โศภิษฐ์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณ ที่ได้เลือกโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ ในการจัดกิจกรรมดีๆ มีการมอบทุน มอบอุปกรณ์กีฬา และของแจกต่างๆ มากมาย เด็กนักเรียนรู็สึกตื่นเต้นและสนุกสนาน โดยอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบี ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่างสูงสุด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี