โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านเม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี


บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบีจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย คุณปราการ ศรีนวกุล ผู้จัดการจังหวัด และพนักงาน เข้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้กับโรงเรียนบ้านเม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ในโอกาสนี้ ผอ.พิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ และคณะครู รวมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณวีรศักดิ์ บุญมาพึ่ง และพระอาจารย์ณัฐพล ฐานะจาโร จากวัดบ้านเม่น ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม