โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อ.เมือง จ.อุดรธานี


คุณปราการ ศรีนวกุล ผู้จัดการจังหวัดอุดรธานี และพนักงานสามบีบี จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้กับโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ในโอกาสนี้ ผอ.สมคิด แพงจันทร์ และคณะครู รวมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ