โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ จ.ฉะเชิงเทรา


โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กับกิจกรรมโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ในโอกาสนี้ ผอ.รุจิรา สุวประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมีคุณฤทธิรงค์ นิยมกิจ ผู้จัดการเขต และคุณสุเทพ ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพนักงาน เข้าทำกิจกรรม