โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดท่าชัย อ.เมือง จ.นครนายก


โรงเรียนวัดท่าชัย อ.เมือง จ.นครนายก กับกิจกรรมในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ ในโอกาสนี้ คุณครูสังเวียน ใจบุญ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ