โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนวัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเลียบ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยท่าน ผอ.เมฆิน ลิ้มเจริญ และโรงเรียนวัดประชาวาส อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดย ผอ.สุวนีย์ ทับศรีรักษ์ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีคณะคุณครูให้การต้อนรับ ภายใต้การนำทีมจาก ผู้จัดการจังหวัดปราจีนบุรี คุณภาณุวัฒน์ สุขล้น รวมทั้ง พนักงาน เข้าทำกิจกรรม