โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


โรงเรียนบ้านทางตรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยในครั้งนี้คุณอริยา ละมุล ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า จังหวัดชลบุรี ยังไ้ด้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กอีกด้วย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนโรงเรียนบ้านทางตรง คุณครูอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทางตรงเป็นโรงเรียนที่โชคดีที่สุดอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์อินเทอร์เน็ตจากสามบีบี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 1 ปีที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตของสามบีบีที่ติดตั้งให้ ส่งผลให้นักเรียน คณะครูในโรงเรียน ได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

คุณวิกรณ์ ประสิทธิ์วิไล ผู้จัดการเขตจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียน ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต