โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความทัดเทียมในสังคม อีกทั้งจัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

คุณแคทริยา จันทนะโพธิ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า คุณดวงกมล ไชยโพธิ์ Sale Manager จังหวัดชลบุรี คุณกฤษฎา โชติธนาพร Assistant Manager ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รวมทั้งชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

ผอ.สุชีพ หอมเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ เด็กๆ ตื่นเต้นและมีความสุขมาก รวมทั้งตัวครูเอง นอกจากกิจกรรมขอครูที่สอนในห้องเรียนแล้ว การที่เด็กมีกิจกรรมนอกห้องเรียนจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับตัวเด็กด้วย อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งชุมชนรอบรั้วโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ด้วย