โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา


โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าหน่วยงานช่างเทคนิค คุณพินิจ ดำรงศิริ ช่างเทคนิคอาวุโส คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์ขัติ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส คุณอรุณี ศุภวาร และคุณพูนศักดิ์ เงาแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและงานขาย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ คุณอรุณี ศุภวาร เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต รวมทั้งชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

ทางด้าน ผอ.บัญชา คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ และเป็นที่แรกที่ทางสามบีบีได้มอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมทั้งชุมชนรอบรั้วโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ด้วย