โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


โรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กับโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภณพรรธน์ วรธัชศิรโรจน์ ผู้จัดการจังหวัด คุณพูนศักดิ์ เงาแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและงานขาย รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้จัดการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอรืเน็ตในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอรืเน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนด้วย

ผอ.ทวีชาติ พันธ์สกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก ได้เลือกโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ ในการจัดกิจกรรมดีๆ ทั้งยังมอบทุน อุปกรณ์กีฬา และของแจกต่างๆ มากมาย เด็กนักเรียนรู็สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นพิเศษ โดยอินเทอร์เน็ตที่ทางสามบีบี ได้มอบให้ทางโรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด